Keo UV


 
    KEO UV PENTAGON
 ·  Độ bóng cao
 ·  Không mùi

 . Cấn bế không bị gãy, nứt
 
 o    Keo UV bóng Pentagon S-188
 

Màu keo

Vàng nhẹ

Độ chảy (Ford Cup #4, 250C)

45 ± 2 sec

Tốc độ sấy

30 M/phút/Đèn (80W / per-cm²)

Độ bóng 60

80 ± 5

 
 
Keo UV mờ Pentagon M-188 Matt
 

Màu keo

Trắng đục

Độ chảy (25, Brookfield LVT)

800 ± 200 c

Tốc độ sấy

10 M/phút/Đèn (80W/cm²)

Độ bóng (60)

 15 ± 3

 
o    Keo UV Pentagon L-188 Pre-printable (keo cho ép nhũ)

  Ngoài việc phủ bóng, Pentagon L-188 cho phép ép nhũ trên bề mặt keo.

Màu keo

Vàng nhẹ

Độ chảy (Ford Cup #4, 250C)

45 ± 2 sec

Tốc độ sấy

30 M/phút/Đèn (80W / per-cm²)

Độ bóng 60

80 ± 5